Hakkımızda

Diplomasi alanında faaliyet gösteren akademisyen, diplomat ve medya çalışanlarını bir araya getirmek amacıyla kurulan Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD), 2018 yılında faaliyete geçmiştir.

İlgili kişilerin temel buluşma noktası olmayı hedefleyen DARD, akademik süreli yayınların yanı sıra alana ilişkin araştırma eserlerinin basılması, bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve kamuoyunda diplomasi araştırmalarıyla ilgili farkındalık yaratılmasını amaçlamaktadır.

Kurucu Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

Barış ÖZDAL (Başkan)

Prof. Dr. – Bursa Uludağ Üniversitesi

R.Kutay KARACA (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. – İstanbul Aydın Üniversitesi

Kader ÖZLEM (Genel Sekreter)

Doç. Dr. Öğr. Üyesi – Bursa Uludağ Üniversitesi

F. Zeynep ÖZKURT DÖRDÜNCÜ (Sayman)

Dr. Öğr. Üyesi – Nişantaşı Üniversitesi

Hasan KÖNİ (Üye)

Prof. Dr. – İstanbul Kültür Üniversitesi

Mehmet GENÇ (Üye)

Prof. Dr. – Doğuş Üniversitesi

Öner AKGÜL (Üye)

Doç. Dr. Öğr. Üyesi – Ahi Evran Üniversitesi

 

Derneğimizin Temel Amaçları

DARD’ın amaçları ve bu kapsamda yapacağı temel çalışmalar şu şekildedir:

 • Diplomasi ve diplomasi tarihi konularında araştırmalar yapmak,
 • Diplomasi tarihi çalışanlarını bir araya getirmek ve bu alanda çalışma yürütenlerin birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak,
 • Diplomasi alanında çalışma yürütenleri desteklemek,
 • Diplomasi alanında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kongre, sempozyum, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek ve ücretli/ücretsiz kurslar tertip etmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışında Derneğin çalışma alanına giren kişi, kurum, dernek, vakıf ve platformlarla diyalog kurmak,
 • Eğitim programları düzenlemek, projeler üretmek, lisansüstü düzeyde çalışmalar yürütülmesini teşvik etmek,
 • Türkiye’de ve uluslararası alanda diplomasi alanında yapılan çalışmaları tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
 • Derneğin çalışma alanına ilişkin kitap, dergi, rapor, broşür yayınlamak,
 • Radyo, televizyon, gazete ve internet yoluyla yapılan programlara görüş bildirmek,
 • Diplomasi alanında araştırma yürütenlere yönelik burslar verilmesini sağlamak,
 • Belirtilen amaçlara uygun olarak diğer faaliyetlerde bulunmak.